Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
UAM Poznań
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Katedra Turystyki i Rekreacji
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, lub nauk ekonomicznych
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.amu.edu.pl/konkursy/konkurs_75_geo_adiunkt_1_2019
słowa kluczowe
geografia, turystyka i rekreacja, adiunkt
data publikacji
2019-07-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-21 00:00:00
opis
VI. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: 1 rok z możliwością przedłużenia VII. zatrudnienie ma stanowić podstawowe miejsce pracy tak/nie: tak VIII. Wymagane kwalifikacje kandydatów i sposób ich udokumentowania: 1. stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii, lub nauk ekonomicznych, 2. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz znajomość języka angielskiego, 3. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie turystyki i rekreacji, zarządzania i marketingu, 4. realizacja projektów badawczych, 5. czynny udział w konferencjach i seminariach naukowych, 6. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej. IX. Lista dodatkowych dokumentów, które mają być przedstawione: 1. podanie kandydata, kierowane do Prorektora ds. kadry i finansów (na podaniu należy dopisać: zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji). 2. kwestionariusz osobowy 3. życiorys 4. odpis/kopia dyplomu o nadaniu stopnia doktora, ewentualnie kserokopie innych dyplomów 5. informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (np. działalność w kołach naukowych, samorządzie studenckim) 6. oświadczenie, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy 7. opinia samodzielnego pracownika nauki lub promotora rozprawy doktorskiej 8. fotografia
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików