Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Pedagogicznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych - pedagogika, dziedzina nauk humanistycznych - pedagogika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=12
słowa kluczowe
pedagogika ogólna, edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, pedagogika szkoły, innowatyka
data publikacji
2019-01-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-24 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z póżn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - stopień doktora w zakresie pedagogiki; preferowany obszar badawczy:pedagogika ogólna, edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna, pedagogika szkoły, innowatyka - odpowiedni, znaczący, udokumentowany dorobek naukowy (publikacje zwarte, artykuły w punktowanych czasopismach naukowych), aktywny udział w konferencjach (w tym zagranicznych, międzynarodowych), -udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań indywidualnych i zespołowych, -udokumentowane doświadczenie w organizacji życia naukowego (konferencje, seminaria), - kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowej; - doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, związane w szczególności z prowadzonymi badaniami; - znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych -doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (granty, projekty) na badania
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików