Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk fizycznych - fizyka
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=5
słowa kluczowe
ciemna materia, astronomia, kosmologia, ogólna teoria względności, adiunkt naukowy
data publikacji
2019-01-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-22 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z póżn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do aplikowania na 12 do 24 miesięczne pozycje adiunkta naukowego w teoretycznej/obserwacyjnej niejednorodnej kosmologii. Znacząca cześć badań wybranego kandydata będzie dotyczyła możliwych połączeń pomiędzy niejednorodną kosmologią, a ciemna materią, ale kandydat powinien również rozwijać swoje własne, oryginalne kosmologiczne programy badawcze. Pozycja będzie dotyczyła Tematu 3: Theoretical investigation of general-relativistic effective contributions to dark matter fields of the A next-generation worldwide quantum sensor network with optical atomic clocks project, carried out within the TEAM programme of the Foundation for Polish Science. Więcej informacji dostępne jest na stronie http://www.fizyka.umk.pl/~castle . WYMAGANIA: o Wymagane: doktorat z astrofizyki albo ze zbliżonej dziedziny. o Wymagane: rosnący dorobek publikacyjny z dziedziny obserwacyjnej lub numerycznej kosmologii relatywistycznej, o Preferowane: umiejętności programowania i pracy w ogólnych (C, fortran, autotools, git) lub specyficznych (Einstein Toolkit, gevolution, inhomog) środowiskach naukowych, o Preferowane: doświadczenie w albo (i) w niejednorodnych symulacjach kosmologicznych z pojawiającą się średnią krzywizną skalarną albo (ii) numerycznym modelowaniu formowania się galaktyk zdominowanego przez ciemną materię. OFERUJEMY: o umowa o pracę na cały etat (1-2 lata z możliwością przedłużenia), o wynagrodzenie 9 500 PLN na miesiąc brutto brutto, o brak obowiązków dydaktycznych. KRYTERIA OCENY: o jakość i liczba osiągnięć naukowych, o posiadanie stopnia doktora (lub odpowiednika) odpowiedniej dziedzinie nauki, o znajomość języka angielskiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików