Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Humanistyczny Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki o polityce
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2019-01-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-10 00:00:00
opis
INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Nauk Politycznych MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o polityce DATA OGŁOSZENIA: 10.01.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.02.2019 LINK DO STRONY: www.politologia.ukw.edu.pl, www.ukw.edu.pl SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt w zakresie nauk społecznych OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Konkurs dotyczy stanowiska adiunkta na Wydziale Humanistycznym w Zakładzie Polityki Zrównoważonego Rozwoju Instytutu Nauk Politycznych. Wymogiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie przez zainteresowanego dyplomu doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej nauki o polityce, odpowiednim przygotowaniem do pracy dydaktycznej i naukowej, znajomością przynajmniej jednego języka obcego. Kandydat powinien zajmować się problematyką: w zakresie społecznych aspektów polityki zrównoważonego rozwoju, głównie polityki społecznej. Ponadto w związku z planami dotyczącymi nawiązania przez Zakład współpracy z interesariuszami zewnętrznymi (organizacje pozarządowe działające w zakresie pomocy społecznej oraz ochrony środowiska przyrodniczego) oraz prowadzeniem badań terenowych kandydat powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. podanie 2. curriculum vitae 3. wykaz publikacji 4. informacja o udziale w konferencjach naukowych 5. informacja o kwalifikacjach dydaktycznych 6. dyplom lub odpis dyplomu doktora 7. trzy fotografie 8. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym miejscem pracy 9. oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego będzie jego podstawowym miejscem pracy 10. składane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą brane pod uwagę. Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokonuje selekcji zgodnej z zarządzeniem Rektora UKW. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19.02.2019 MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Sekretariat Instytutu Nauk Politycznych 85-671 Bydgoszcz, ul. ks. J. Poniatowskiego 12, pok. 105
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików