Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych - nauki o bezpieczeństwie
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=13
słowa kluczowe
adiunkt
data publikacji
2019-07-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: o Posiada stopień doktora nauk społecznych lub humanistycznych w zakresie nauk o polityce lub bezpieczeństwie. o Posiada odpowiednio udokumentowane zainteresowania badawcze (publikacje, wystąpienia konferencyjne, prowadzone prace badawcze) w zakresie szeroko rozumianych nauk o bezpieczeństwie. o Opublikowała artykuły naukowe w wydawnictwach naukowych znajdujących się w wykazie MNiSW lub w czasopismach naukowych, w szczególności indeksowanych w bazie Scopus, WoS oraz które otrzymały finansowanie w ramach programu MNiSW ,,Wsparcie dla czasopism naukowych". o Ma udokumentowany udział w zagranicznych konferencjach naukowych oraz realizację zagranicznych staży badawczych. o Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim związanych z tematyką bezpieczeństwa. o Ma udokumentowane doświadczenie w pracach zespołów badawczych. o Ma udokumentowane doświadczenie w zdobywaniu grantów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych (NCN, NCBiR, projekty europejskie i inne). o Wykazuje się znajomością języka angielskiego oraz drugiego języka obcego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików