Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-05-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Instytut Informatyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
data publikacji
2020-05-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
DYREKTOR INSTYTUTU INFORMATYKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Informatyki MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka techniczna i telekomunikacja lub informatyka DZIEDZINA: nauki inżynieryjno-techniczne DATA OGŁOSZENIA: 12.05.2020 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.07.2020 r. LINK DO STRONY: https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, algorytmy i struktury danych, bazy danych, hurtownie danych, sieci komputerowe, systemy operacyjne, inżynieria wiedzy, systemy ekspertowe, programowanie, programowanie aplikacji internetowych, programowanie w technologii .NET I. WARUNKI KONKURSU: O stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym:  kandydaci zgłaszający się do konkursu muszą posiadać co najmniej stopień doktora,  udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie informatyka  powinni spełniać wymagania na to stanowisko opisane w statucie UKW (§ 104, punkt 2, podpunkt 1). Dodatkowym atutem będą osiągnięcia w zakresie kierowania projektami badawczymi, a także doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne na badania oraz doświadczenie dydaktyczne. Dokumenty należy złożyć w Instytucie Informatyki, pok. 3, ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257611, 52 3257644 w godzinach od 7:15 do 15:00. Przewidywane zatrudnienie od 01.10.2020 r. Dodatkowe informacje: • Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane. • ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. • Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni. • Instytut Informatyki zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. • Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików