Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-05-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Instytut Informatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
data publikacji
2020-05-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
DYREKTOR INSTYTUTU INFORMATYKI OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO I. WARUNKI KONKURSU: O stanowisko asystenta dydaktycznego może się ubiegać osoba spełniająca wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 113 i 116 ust.2. pkt.3. odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1. Stopień magistra kierunku informatyka lub 2. Stopień magistra w innej dyscyplinie technicznej oraz stopień inżyniera informatyki oraz udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie informatyki, lub 3. Stopień magistra w innej dyscyplinie technicznej oraz znaczny udokumentowany dorobek na stanowisku w branży IT (min. 5 lat) WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 1. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego lub równoważnego, uzyskane za granicą, powinny spełniać wymogi równoważności określone w art. 326, art. 327 lub art. 328 ustawy z dnia 20.07.2018 Dz.U.2018 poz. 1668 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Dokumenty należy złożyć w Instytucie Informatyki, pok. 3, ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257611, 52 3257644 w godzinach od 7:15 do 15:00. Dodatkowe informacje: • Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie składania nie będą rozpatrywane. • O ważności nadesłania decyduje data stempla pocztowego. • Na podstawie dostarczonych dokumentów komisja konkursowa dokona wyboru zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni. • Instytut Informatyki zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. • Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. Przewidywane zatrudnienie od 01.10.2020 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików