Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Pedagogika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
edukacja obywatelska, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
data publikacji
2020-07-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta powinni spełniać warunki określone w USTAWIE z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (D.U z dnia 30 sierpnia 2018 r. poz. 1668) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania: 1) Doktorat z pedagogiki; 2) Udokumentowany dorobek naukowy z zakresu edukacji obywatelskiej i edukacji dla bezpieczeństwa, w szczególności co najmniej 3 publikacje opublikowane w latach 2017-2020 w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism; 3) Co najmniej pięcioletnie doświadczenie dydaktyczne związane z nauczaniem przedmiotów z obszaru edukacji obywatelskiej i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole wyższej; 4) Doświadczenie w tworzeniu i/lub bieżącym utrzymywaniu formalnej dokumentacji kierunku lub modułu studiów I i II stopnia w szkole wyższej; 5) Dodatkowymi atutami będą: a. Zaawansowane przygotowania do uruchomienia lub aktualnie trwające postępowanie habilitacyjne; b. Doświadczenie w obszarze promotorstwa pomocniczego; c. Wcześniejsze lub aktualne doświadczenia zawodowe z obszaru funkcjonowania instytucji związanych z bezpieczeństwem publicznym.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików