Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Pedagogika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, oligofrenopedagogika, wczesna edukacja
data publikacji
2020-07-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania: 1. osiągnięcia dydaktyczne, w tym opieka nad działalnością studencką niewynikającą z planu studiów oraz opieką nad stażami, praktykami lub rocznikiem studiów; 2. aktywność w sferze organizacyjnej, w tym w realizacji projektów dydaktycznych związanych z wczesną edukacją lub działań promujących ofertę dydaktyczną; 3. udokumentowana współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie realizowanej działalności dydaktycznej na poziomie wczesnej edukacji; 4. udokumentowana działalność popularyzatorska w zakresie reprezentowanej dyscypliny pedagogika, w szczególności w związku z wczesną edukacją; 5. nauczyciel akademicki w pełnym wymiarze czasu pracy od co najmniej 5 lat; 6. dodatkowe szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne w zakresie wczesnej edukacji; 7. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; 8. ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna. 9. doświadczenie zawodowe co najmniej 5 lat w pracy jako nauczyciel przedszkola lub klas I-III szkoły podstawowej. 10. ukończone formy doskonalenia zawodowego w zakresie oligofrenopedagogiki.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików