Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-06 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Pedagogika
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Bydgoszcz
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.ukw.edu.pl/strona/konkursy
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-06 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-31 00:00:00
opis
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Bydgoszczy oraz spełnić następujące wymagania: 1. Stopień doktora nauk humanistycznych / nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika 2. Dorobek naukowy w postaci co najmniej 3 publikacji opublikowanych w latach 2017-2020 w postaci monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo zamieszczone w ministerialnym wykazie wydawnictw lub artykułu naukowego opublikowanego w czasopismach naukowych zamieszczonych w ministerialnym wykazie czasopism, dotyczących opieki nad osobami w trudnych sytuacjach życiowych, w tym wsparcia psychologicznego. 3. Kierowanie lub udział w projektach badawczych lub badawczo-wdrożeniowych finansowanych przez instytucje państwowe, w tym finansowanych w trybie konkursowym, realizowanych w kraju i we współpracy międzynarodowej dotyczących profilaktyki społecznej 4. Doświadczenie w prowadzeniu badań stosowanych w obszarze profilaktyki społecznej potwierdzone wdrożeniem ich efektów w praktyce 5. Kwalifikacje do prowadzenia grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Pożądane rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego 6. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów w kraju i za granicą w kontakcie bezpośrednim i/lub on-line z zakresu pedagogiki opiekuńczej i/lub rozwijania kompetencji do udzielania profesjonalnego wsparcia grupowego osobom w trudnej sytuacji życiowej 7. Doświadczenie praktyczne w pracy w stowarzyszeniach lub fundacjach pracujących na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików