Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Transportu
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
inżynieria lądowa i transport
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Transportu12
słowa kluczowe
asystent, sterowanie, modelowanie, transport lotniczy, zarządzanie ruchem lotniczym
data publikacji
2019-07-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-14 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta naukowo–dydaktycznego adresowany jest do osób posiadających tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Transport lub równorzędnego. Kandydaci powinni posiadać dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego (wraz z terminologią lotniczą), umiejętności posługiwania się pakietami biurowymi (Microsoft Office) i doświadczenie w posługiwaniu się pakietami inżynierskimi/naukowymi (Matlab, SciLab itp.). Mile widziana umiejętność programowania w języku wysokiego poziomu. Ze względu na charakter działalności Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego kandydaci powinni posiadać znajomość modelowania, projektowania, funkcjonowania i eksploatacji systemów zarządzania ruchem lotniczym. Zainteresowania naukowe kandydatów powinny obejmować: 1. Sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym 2. Organizację procesów obsługi naziemnej pasażerów i samolotów 3. Analizę bezpieczeństwa w transporcie lotniczym 4. Zastosowanie metod Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji do optymalizacji zarządzania ruchem lotniczym Sugerowanymi kandydatami ze względu na charakter pracy są osoby, które mają zamiłowanie do prowadzenia badań naukowych w obszarach, w których specjalizuje się Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego. Ponadto wymagane są także predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych takich jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe z zakresu badań operacyjnych, metod matematycznych w transporcie, inżynierii ruchu lotniczego, budowy i eksploatacji statków powietrznych i lotnisk. Wymienione dokumenty należy składać w w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311 Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików