Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Instytut Ameryk i Europy
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki społeczne w zakresie nauk o polityce
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-15 00:00:00
opis
INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z upoważnienia JM Rektora UW ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ze stopniem naukowym doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz w Statucie UW. Wymagania: • stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce; • dorobek naukowy z obszaru polityki miejskiej i rozwoju miast, w tym autorstwo co najmniej dwóch artykułów opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor), w których kandydat występuje jako autor korespondencyjny; • doświadczenie w kierowaniu co najmniej dwoma projektami badawczymi z zakresu polityki miejskiej; • doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej trzymiesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym; • czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych; • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach - co najmniej na poziomie B2 (dla obcokrajowców).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików