Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Jednostka organizacyjna
Wydział Humanistyczny
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
językoznawstwo ukraińskie
liczba etatów
1
województwo
lubelskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.umcs.pl/pl/oferty-pracy-na-umcs,927,wykladowca,79869.chtm
słowa kluczowe
językoznawstwo, język ukraiński jako obcy
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-26 00:00:00
opis
Wymagany jest tytuł zawodowy magistra filologii ukraińskiej/ ukrainistyki, przygotowanie pedagogiczne, biegła znajomość języka ukraińskiego w mowie i piśmie oraz biegła znajomość języka polskiego. Kandydat musi posiadać predyspozycje do prowadzenia zajęć z zakresu językoznawstwa ukraińskiego oraz wykazać się doświadczeniem dydaktycznym w zakresie nauczania języka ukraińskiego jako obcego, posiadać w dorobku naukowo-dydaktycznym minimum 1 artykuł dotyczący problematyki glottodydaktycznej lub udział w realizacji grantu naukowo-dydaktycznego. Kandydat musi wykazać się doświadczeniem w organizacji krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych, a także doświadczeniem pracy w zespole redaktorskim.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików