Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2016-12-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.chemia.pk.edu.pl/konkurs-na-stanowisko-asystenta-naukowo-dydaktycznego-7/
słowa kluczowe
data publikacji
2016-12-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-01-11 00:00:00
opis
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę naukową i dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27. 07. 2005 r., Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 6) z późn. zm. i Statucie PK § 88 oraz posiadają: • wykształcenie wyższe techniczne, ukończone studia magisterskie na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa, • stopień doktora w dyscyplinie naukowej Inżynieria chemiczna lub otwarty przewód doktorski z zakresu inżynierii chemicznej i oświadczenie promotora o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej (minimum 70 %), • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii chemicznej na uczelni wyższej technicznej, • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii chemicznej w języku polskim i angielskim, • doświadczenie naukowe z zakresu procesów i operacji jednostkowych stosowanych w inżynierii chemicznej potwierdzone publikacjami w czasopismach z zakresu inżynierii chemicznej, • umiejętność pracy badawczej w laboratoriach inżynierii chemicznej i procesowej, • znajomość języka angielskiego, • ukończony kurs pedagogiczny, • znajomość oprogramowania: Word, Grapher, Excel, Power point, Internet, Mathcad, • umiejętność programowania w języku Fortran, • znajomość języka polskiego. Przewiduje się zatrudnienie na czas określony, na pełny etat. Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax. 12 628 20 35 następujące dokumenty w dwóch egzemplarzach: • podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta, • CV, • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, • odpis dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora lub zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego z zakresu inżynierii chemicznej oraz oświadczenie promotora o stopniu zaawansowania pracy doktorskiej, • wykaz dorobku naukowego, • wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych, • opinię o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej (podpisaną przez bezpośredniego przełożonego z placówki zatrudniającej kandydata), • potwierdzenie znajomości języka angielskiego, • potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego, • ankietę personalną. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez kandydata. Termin składania podań upływa: 11. 01. 2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18. 01. 2017 r. Wydział IiTCh zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie WIiTCh, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków w pok. 10 w dniach 19. 01. 2017 r. – 27. 01. 2017 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu. Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików