Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor zwyczajny 2016-12-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
Jednostka organizacyjna
Zakład Resocjalizacji
stanowisko
profesor zwyczajny
dziedzina nauki
pedagogika
liczba etatów
1
województwo
podlaskie
miasto
Białystok
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2016-12-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-01-12 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 oraz 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz .U.z 2012r.poz.572 z późn. zm.) Kandydaci winni złożyć w pokoju nr 1, Wydział Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok ul. Świerkowa 20, w terminie do 12 stycznia 2017r., następujące dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora 2. Odpis postanowienia nadania tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych lub społecznych 3. Odpis dyplomu doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych 4. Kwestionariusz osobowy 5. Życiorys naukowy z uwzględnieniem działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjne 6.Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)j 7 Wykaz najważniejszych publikacji z ostatnich pięciu lat 8 Oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy 9 Udokumentowany dorobek teoretyczno-badawczy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej 10. Doświadczenie w pracy organizacyjnej, związanej z działalnością uczelni wyższej 11 Wskazana znajomość specyfiki kształcenia w szkole wyższej zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego Kandydat powinien wykazywać się bardzo dobrą znajomością języka polskiego. Dokumenty należy składać w pok. 01 Wydziału Pedagogiki i Psychologii 15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20 Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Rozstrzygnięcie konkursu do dnia 28 lutego 2017r. Białystok, dnia 15 grudnia 2016r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików