Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2016-12-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
nauki ekonomiczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2016-12-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-01-11 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Strategii Marketingowych. Kandydat powinien posiadać tytuł naukowy doktora nauk ekonomicznych oraz zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej. Do konkursu przystąpić mogą osoby posiadające stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest: 1. Specjalizacja zapewniająca bardzo dobrą orientację z zakresu strategii marketingowych, komunikacji marketingowych, ze szczególnym uwzględnieniem marketingu i relacji B2B. 2. Znajomość metodyki prowadzenia badań naukowych. 3. Bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego. 4. Doświadczenie dydaktyczne. 5. Przynależność do międzynarodowego stowarzyszenia z obszaru relacji B2B. 6. Publikacje o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Wnioski z dołączeniem kwestionariusza osobowego, odpisu dyplomu, podania oraz opinii polecającej należy składać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategii Marketingowych (pok. 725 Collegium Altum) do dnia 11.01.2017 Dodatkowe informacje dotyczące etatu adiunkta w Katedrze Strategii Marketingowych można uzyskać u Kierownika Katedry. Wymagana biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików