Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2017-01-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Rzeszowski
Jednostka organizacyjna
Wychowania Fizycznego
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
podkarpackie
miasto
Rzeszów
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2017-01-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) Wykaz wymaganych dokumentów: 1. Podanie do JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Życiorys. 4. Odpis dyplomu doktora nauk biologicznych. 5. Kwalifikacje z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. 6. Udokumentowane, co najmniej 10 letnie doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej. 7. Bardzo dobra ocena pracy dydaktycznej. 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Wychowania Fizycznego UR, Rzeszów, ul. Towarnickiego 3, p. 6 w terminie do 17.02.2017 r. (decyduje data faktycznego wpływu, a nie data stempla pocztowego) Rozstrzygnięcie konkursu – w ciągu miesiąca od dnia zakończenia przyjmowania dokumentów.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików