Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-01-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
geologia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
geochemia, mineralogia eksperymentalna, geomikrobiologia
data publikacji
2017-01-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie geologia (lub pokrewnej).  Udokumentowane publikacjami doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i znajomość technik analitycznych stosowanych w mineralogii eksperymentalnej i geomikrobiologii.  Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania na realizację projektów badawczych: preferowany własny projekt badań naukowych z dziedziny mineralogia eksperymentalna i/lub geomikrobiologia o udokumentowanym źródle finansowania.  Doświadczenie we współpracy z polskimi i/lub zagranicznymi ośrodkami w zakresie badań z mineralogii eksperymentalnej i geomikrobiologii (staże lub inny pobyty naukowe).  Czynne uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych.  Wyróżniający się poziom pracy (przyznane nagrody i stypendia za działalność naukową i/lub dydaktyczną).  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mineralogii, petrografii, geochemii, chemii i geomikrobiologii; umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim oraz zdolność twórczej pracy dydaktycznej poprzez samodzielne przygotowanie i realizację przedmiotu będą dodatkowym atutem.  biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem. Kandydaci na w/w stanowisko powinni złożyć do 17 lutego 2017 r. w Sekretariacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-0, wysoki parter, pok. 20a, następujące dokumenty:  podanie,  życiorys,  kwestionariusz osobowy,  odpis dyplomu doktorskiego,  opinia naukowa,  informacja o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej,  spis publikacji,  dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików