Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-01-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
geologia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
geologia inżynierska, hydrochemia, hydrogeologia
data publikacji
2017-01-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Stopień doktora nauk o Ziemi lub złożona do recenzji praca doktorska.  Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów związanych z hydrogeologią i geologią inżynierską.  Doświadczenie w prowadzeniu terenowych i laboratoryjnych badań hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich.  Udokumentowana znajomość języka angielskiego. Wskazana znajomość drugiego języka obcego.  Udokumentowany dorobek publikacyjny.  Doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych.  Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac dla przemysłu (np. w zakresie dokumentowania geologiczno-inżynierskiego).  Aktywne uczestnictwo w naukowych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Kandydaci na w/w stanowisko powinni złożyć do 17 lutego 2017 r. w Sekretariacie Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. A-0, wysoki parter, pok. 20a, następujące dokumenty:  podanie,  życiorys,  kwestionariusz osobowy,  odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego lub potwierdzenie złożenia do recenzji pracy doktorskiej,  opinia naukowa samodzielnego pracownika naukowego,  informacja o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej,  spis publikacji,  dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego minimum na
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików