Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-01-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
geofizyka, hydrologia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.uj.edu.pl/documents/1384597/135320807/op-wbinoz-igigp-asystent-20-01.pdf/7294e465-6a8d-4f81-9bd3-15e3dd097ca6
słowa kluczowe
hydrologia
data publikacji
2017-01-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Asystent będzie pracował w zespole Zakładu Hydrologii. Praca badawcza będzie obejmować badania hydrologiczne w rzekach górskich i wyżynnych ze szczególnym uwzględnieniem hydrauliki koryt rzecznych oraz dynamiki procesów hydrologicznych. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w badaniach z zakresu hydrologii ogólnej, hydrodynamiki środowiska, hydrauliki koryt rzecznych i hydrochemii. Wymagane są bardzo dobre zdolności analityczne, umiejętność analizy szeregów czasowych, a także znajomość programownia w środowisku MATLAB oraz umiejętność wizualizacji informacji hydrologicznej za pomocą narzędzi GIS. Doświadczenie w badaniach terenowych oraz umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych takich jak przepływomierze, sondy wieloparametrowe oraz stacje pogodowe będzie dodatkowym atutem. Zajęcia dydaktyczne obejmować będą kursy z zakresu Hydrologii na studiach I i II stopnia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego. W przypadku kandydatów, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, niezbędna jest udokumentowana dobra znajomość j. polskiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików