Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-01-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Wychowania Fizycznego
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki o kulturze fizycznej
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
4000
Link do strony www
http://awf.katowice.pl/uczelnia/praca-w-awf
słowa kluczowe
http://awf.katowice.pl/uczelnia/praca-w-awf, instruktor, trener rekreacji fizycznej, technologie informatyczne, analizy statystyczne
data publikacji
2017-01-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Kandydat powinien posiadać: 1/. Stopień naukowy doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej. 2/. Udokumentowane uprawnienia, kwalifikacje instruktorskie, trenerskie z zakresu rekreacji fizycznej. 3/. Doświadczenie zawodowe co najmniej 5 –letnie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na wyższej uczelni. 4/. Pozytywną opinię Komisji oceniającej nauczycieli akademickich (w typowym poprzedzającym okresie oceny). 5/. Dorobek naukowy związany z problematyką aktywności fizycznej, opublikowany w recenzowanych czasopismach (artykuły, rozdziały w monografiach naukowych i innych). 6/. Autorstwo lub współautorstwo co najmniej 5 publikacji indeksowanych w Journal Citation Reports (JCR). 7/. Biegłą znajomość technologii informatycznych stosowanych w procesie badawczym, ze szczególnym uwzględnieniem analiz statystycznych. 8/. Pozytywną opinię kierownika Katedry i Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Katowicach lub referencje z innych instytucji naukowo-badawczych lub edukacyjnych (w przypadku osób niebędących pracownikami AWF w Katowicach). 9/. Biegłą znajomość języka polskiego, a także języka angielskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym B2 z uwzględnieniem języka naukowego z obszaru nauk biologiczno-medycznych. **Dodatkowym atutem kandydata będzie udokumentowane: - doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych (KBN, NCN, badania statutowe), - czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików