Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-02-02 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Łódzki
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki biologiczne - mikrobiologia
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2017-02-02 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Instytucja: Uniwersytet Łódzki Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt naukowy na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska w Instytucie Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii w Zakładzie Biologii Bakterii w wymiarze pełnego etatu Dyscyplina naukowa: Mikrobiologia Data ogłoszenia: 03.02.2017 r. Termin składania ofert: 17.02.2017 r. Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź, Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii, pok. 269, (tel. kontaktowy 42 635 43 24), e-mail: agmasz@biol.uni.lodz.pl Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta Wymagania od kandydatów: Kandydat na stanowisko adiunkta powinien: • posiadać stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie mikrobiologia; • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych; • znajomość problematyki i metod badawczych dotyczących klasycznej mikrobiologii w tym genetyki bakterii, biologii molekularnej oraz technik bioinformatycznych (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu badań nad S. aureus); • doświadczenie w prezentacji wyników pracy naukowej udokumentowane aktywnym udziałem w konferencjach naukowych; • posiadać doświadczenie w przygotowywaniu, składaniu i realizacji projektów badawczych; • umiejętność pracy w zespole; • bardzo dobra znajomość języka angielskiego. Do zgłoszenia konkursowego należy dołączyć: • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego; • Kwestionariusz osobowy; • Życiorys; • Odpis dyplomu nadania stopnia doktora; • Informacja o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji naukowych; • Zobowiązanie do podjęcia zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim jako podstawowym miejscu pracy; • Oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz.1842 z późn. zm.); • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133 poz. 883); • Dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.02.2017 r. Koszty związane z przybyciem na posiedzenie Wydziałowej Komisji Konkursowej pokrywa zainteresowany. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików