Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-02-02 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Geodezja i Kartografia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii6
słowa kluczowe
Pomiary Szczegółowe, geodezja inżynieryjno-przemysłowa
data publikacji
2017-02-02 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-02-17 00:00:00
opis
Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie geodezji. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię Rady Wydziału w trybie określonym w § 143 Statutu PW, posiadać zainteresowania naukowe oraz predyspozycje do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Od kandydatów wymagane jest w szczególności: 1) wykształcenie wyższe techniczne magisterskie na kierunku geodezja i kartografia ze specjalnością geodezja inżynieryjno-przemysłowa; 2) znajomość zagadnień związanych z pomiarami obiektów terenowych metodami bezpośrednimi oraz badaniem ich przemieszczeń; 3) znajomość zagadnień związanych z geodezyjną obsługą inwestycji; 4) znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i działaniem automatycznych systemów pomiarowo-kontrolnych; 5) umiejętność praktycznego korzystania ze specjalistycznego oprogramowania w szczególności WinKalk, MicroStation, AutoCad; 6) umiejętność sporządzania opracowań geodezyjnych; 7) umiejętność obsługi nowoczesnych instrumentów pomiarowych (tachimetrów, odbiorników GPS/GNSS); 8) umiejętność obsługi naziemnych skanerów laserowych oraz oprogramowania umożliwiającego opracowanie wyników skaningu; 9) podstawowa znajomość języków programowania Qt/C++, Python, Java oraz środowiska MATLAB; 10) predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej; 11) znajomość języka angielskiego (innego języka obcego); 12) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole; Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Gmach Główny pok. 37; Pl. Politechniki 1, Warszawa, tel. 22 234 14 49. Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, G.G. pok. 37, Pl. Politechniki 1, Warszawa tel. 22 234 14 49.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików