Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2017-05-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jednostka organizacyjna
Prawa, Administracji i Zarządzania
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
nauki prawne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2017-05-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-09-13 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk o administracji. Posiadanie dorobku naukowego kwalifikującego do zaliczenia do minimum kadrowego na kierunku prawo lub administracja. Wymagane dokumenty: 1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu profesora. 4. Życiorys zawodowy. 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym. 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego. Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 25-406 Kielce, ul. Świętokrzyska 21 A Dodatkowe informacje: e-mail: iekon@ujk.edu.pl, tel.: 041/ 349-65-48 Rozstrzygnięcie konkursu - 20.09.2017 r
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików