Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2017-07-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
budownictwo
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
budownictwo
data publikacji
2017-07-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-09-13 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydaci powinni spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o Szkolnictwie Wyższym (D.U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.). Ponadto powinni: 1. Posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa. 2. Posiadać znaczny dorobek naukowy na dotychczas zajmowanym stanowisku. 3. Posiadać dorobek w kształceniu kadry naukowej w tym otwarty przynajmniej jeden przewód doktorski. 4. Posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym wykładów i seminariów. 5. Posiadać pozytywną opinię z poprzedniego miejsca pracy. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. Podanie i życiorys. 2. Kwestionariusz osobowy. 3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego. 4. Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym. 5. Oświadczenie, że AGH będzie pierwszym miejscem pracy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików