Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-09-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Gdańska
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne elektrotechnika
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2017-09-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-09-13 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora. Wymagania: • stopień naukowy doktora, • dobra znajomość języka angielskiego – w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację ustną, czytanie literatury naukowo-technicznej i redakcję własnych tekstów naukowo-technicznych. Zadania: prowadzenie badań naukowych w zakresie energetyki jądrowej i odnawialnej • opracowywanie ekspertyz naukowych dotyczących projektów w zakresie energetyki jądrowej • publikowanie rezultatów badań, • opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I, II i III stopnia z energetyki jądrowej i odnawialnej oraz zagadnień pokrewnych. Dokumenty: • podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. nauki, • życiorys, • odpis dyplomu doktora, • kwestionariusz osobowy, • informacja o dorobku zawodowym, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych, przesłać na adres: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk lub złożyć osobiście w pokoju 106 w budynku Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików