Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-12-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Sztuki Lalkarskiej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki teatralne
liczba etatów
1
województwo
podlaskie
miasto
Białystok
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://akademia.at.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2014/09/wsl-2-konkurs-na-stanowisko-adiunkta-do-prowadzenia-przedmiotow-z-zakresu-zadan-aktorskich-oraz-interpretacji-prozy-i-wiersza-1.pdf
słowa kluczowe
data publikacji
2017-12-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-01-15 00:00:00
opis
1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia warunki określone w art. 109 ust. 1 i 114 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), spełnia wymagania określone w załączniku nr 4 do Statutu Akademii Teatralnej oraz: a) posiada co najmniej stopień doktora sztuki, dziedzina sztuk teatralnych b) posiada udokumentowany znaczny dorobek artystyczny, c) posiada co najmniej 4-letni staż pedagogiczny na uczelni wyższej o profilu teatralnym d) jest czynnym zawodowo aktorem 2. Wymagane dokumenty: a) zgłoszenie udziału w konkursie, b) kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/), c) odpis aktu nadania tytułu profesora sztuk teatralnych albo odpis dyplomu doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych albo odpis dyplomu doktora sztuki w dziedzinie sztuk teatralnych, d) CV, e) dokumentacja dorobku artystycznego oraz opis działalności dydaktycznej, f) oświadczenie, że Akademia Teatralna będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, g) oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/ ), h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb właściwego przeprowadzenia procedury konkursu otwartego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - do pobrania ze strony http://akademia.at.edu.pl/konkursy-na-stanowiska/ . Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Wydziału Sztuki Lalkarskiej, ul. Sienkiewicza 14, 15-092, Białystok (przyjmowanie dokumentów w godz. 10.00-14.00) – osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.01.2018r. UWAGA! Liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego. Uczelnia nie zapewnia zakwaterowania. Komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na tematy zawodowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22.01.2018r. Zatrudnienie od 1 lutego 2018r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików