Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2017-12-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Świętokrzyska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
słowa kluczowe
jakość energii elektrycznej, niezawodność, sieci dystrybucyjne, gospodarka elektroenergetyczna, elektrownie,, stacje elektroenergetyczne, elektroenergetyka zakładów przemysłowych, elektrotechnika
data publikacji
2017-12-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-01-22 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zmianami). Kandydat powinien:  legitymować się ukończonymi studiami stopnia pierwszego i drugiego na kierunku Elektrotechnika lub Energetyka o specjalności związanej z Elektroenergetyką (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, gospodarka elektroenergetyczna, niezawodność, jakość energii elektrycznej) – wymagana wysoka średnia ocen na koniec studiów – minimum 4,5,  posiadać udokumentowany staż przemysłowy w przedsiębiorstwie działającym w branży elektroenergetycznej (elektrownie, spółki dystrybucyjne, przedsiębiorstwa zajmujące się budową sieci elektroenergetycznych, biura projektowe),  posiadać biegłą znajomością języka angielskiego, potwierdzoną certyfikatem ogólnym na poziomie co najmniej B2, lub TELC na poziomie co najmniej B1,  posiadać ogólną znajomością drugiego języka nowożytnego,  w przypadku obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego,  posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,  posiadać umiejętność biegłej obsługi programu AutoCAD (dodatkowym atutem będzie potwierdzenie umiejętności odpowiednim certyfikatem),  posiadać umiejętność biegłej obsługi programów Word, Excel oraz Statistica,  posiadać uprawnienia kwalifikacyjne do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, co najmniej w zakresie E do 1 kV,  charakteryzować się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy. Do zadań kandydata będzie należała: Działalność naukowa w dyscyplinie elektrotechnika z zakresu elektroenergetyki zakładów przemysłowych, jakości energii elektrycznej, gospodarki elektroenergetycznej, audytu energetycznego, elektroenergetyki. Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie zajęć z przedmiotów: Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, Jakość energii elektrycznej, Stacje elektroenergetyczne, Użytkowanie energii elektrycznej, Elektroenergetyka, Audyt energetyczny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików