Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-01-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Chemii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk chemicznych - chemia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=2
słowa kluczowe
adiunkt naukowy, izomery jądrowe, wzbudzenie jądra, wychwyt elektronu, szerokość poziomu atomowego, metoda Diraca-Focka
data publikacji
2018-01-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-02-13 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zmianami) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: Wymagania: - stopień doktora nauk chemicznych lub fizycznych; - doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi; - znaczący dorobek publikacyjny w obszarze spektroskopii rentgenowskiej oraz fizyki atomowej; - znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację, - znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację oraz pisanie i redagowanie artykułów naukowych; - duże doświadczenie w prowadzeniu zaawansowanych obliczeń numerycznych z zastosowaniem wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka; - umiejętność pracy w zespole. Opis zadań: - badania teoretyczne dotyczące struktury energetycznej atomów dla różnych stopni jonizacji kilku pierwiastków; - wyznaczanie energii uwalnianej w wyniku wychwytu elektronu do różnych podpowłok powłoki L dla izomeru 93mMo w zależności od stopnia jonizacji oraz założonej wzbudzonej konfiguracji elektronowej; - określenie szerokości okna rezonansu na zajście procesu NEEC dla izomeru 93mMo w przypadku wychwytu elektronu do powłoki L dla założonych wzbudzonych konfiguracji elektronowych; - kompleksowa analiza i interpretacja teoretyczna zarejestrowanych procesów NEEC dla izomeru 93mMo na spektrometrze Gammasphere dla różnych scenariuszy, tj. rodzajów i energii wiązki. Etat oferowany w Zakładzie Spektroskopii Atomowej w ramach konkursu NCN OPUS 13 - ST2. Konkurs 2/2018
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików