Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

kierownik 2018-01-31 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Jednostka organizacyjna
Warszawski Uniwersytet Medyczny I Wydział Lekarski - Zakład Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych
stanowisko
kierownik
dziedzina nauki
medycyna
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.wum.edu.pl/praca/kierownicy-jednostek-naukowo-dydaktycznych
słowa kluczowe
data publikacji
2018-01-31 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-02-13 00:00:00
opis
Dziekan I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika – nauczyciela akademickiego w Zakładzie Immunopatologii Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych Nr ref. APL/1210/169/2018 I. Wymagania kwalifikacyjne: 1. Tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego w odpowiedniej dziedzinie nauki. 2. Wykształcenie: lekarz, specjalista w odpowiedniej dyscyplinie medycznej zgodnej z profilem jednostki. 3. Znacząca pozycja w medycynie. 4. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne. 5. Znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego. 6. Doświadczenie w pracy dydaktycznej (min. 5 lat). II. Wymagane dokumenty: 1. Podanie o przyjęcie na funkcję objętą konkursem. 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska. 3. Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza. 4. Dokumenty potwierdzające dorobek poświadczone przez bibliotekę WUM i kwalifikacje zawodowe kandydata. 5. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych — w zależności od rodzaju stanowiska. 6. Świadectwa pracy z ostatnich 3 lat, w razie, gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł. 7. Oświadczenie, że Uczelnia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy. 8. Informację o zamiarze wykonywania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy lub zamiarze prowadzenia działalności gospodarczej. 9. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 109 Ustawy. Opcjonalnie: • Referencje z dotychczasowych miejsc pracy. • Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje. Oferty powinny być składane osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2018 r. w Dziekanacie I Wydziału Lekarskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 203, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca Kontakt: (0-22) 572-02-27 Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 182 poz. 1228). Pracownicy WUM ubiegający się o stanowisko będące przedmiotem konkursu mogą nie składać dokumentów wymienionych w części II: „wymagane dokumenty”, w punktach: 2,3,8 jeżeli są one w aktach osobowych. Dostępność tych dokumentów potwierdza pracownik Działu Kadr i Płac. Dziekan I Wydziału Lekarskiego Prof. dr hab. n. med. Paweł Włodarski
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików