Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-03-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Elektronika
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli
słowa kluczowe
teoria obwodów, sygnały i systemy, przetwarzanie sygnałów radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów metodami adaptacyjnymi, teoria informacji, algorytmy przetwarzania sygnałów, programowanie systemów mikroprocesorowych, układy FPGA, projektowanie w języku VHDL i Verilog, transmisja radiowa, RFID
data publikacji
2018-03-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-03-15 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się posiadania tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego w specjalności „Elektronika i inżynieria komputerowa”, „Telekomunikacja” lub specjalnościach podobnych. Wymagana jest bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, ze szczególnym uwzględnie¬niem sygnałów radiolokacyjnych i telekomunikacyjnych, a zwłaszcza z zastosowaniem metod adaptacyjnych; umiejętność implementacji oraz testowania algorytmów przetwarzania takich sygnałów za pomocą pakietu MATLAB; znajomość podstaw teorii informacji; biegłość w niskopoziomowym programowaniu systemów mikroprocesorowych oraz układów FPGA; umiejętność projektowania i konstruowania urządzeń elektronicznych w tym również z transmisją radiową oraz RFID. Kandydat powinien mieć duże doświadczenie dydaktyczne oraz praktykę w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uczelni wyższej. Niezbędna jest umiejętność łatwego kontaktu ze studentami oraz łatwość przekazywania wiedzy. Wymagana jest gotowość do indywidualnej pracy ze studentami oraz przygotowywania i tworzenia materiałów dydaktycznych. Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Systemów Elektronicznych, Gmach Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pok.217, tel. 22-234-7744, 22-825-3709. Bliższych informacji udziela dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW, tel. 22-234-7476. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 21.03.2018. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików