Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-03-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Informatyka
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli
słowa kluczowe
cyfrowe przetwarzanie obrazów, systemy informacyjne, wizja komputerowa, stereowizja, structure-from-motion
data publikacji
2018-03-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-03-14 00:00:00
opis
Od kandydatów wymagane jest: • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, • posiadanie stopnia naukowego doktora, • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem) • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Grafiki Komputerowej, • znajomość teoretycznych oraz praktycznych zagadnień związanych z informatyką w tym szczególnie w zakresie wizji maszynowej i cyfrowej analizy obrazu, • doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z analizą i przetwarzaniem obrazów, wizją komputerową, a w szczególności w zakresie stereowizji dwu- i wielokamerowej oraz rozwiązań z dziedziny structure-from-motion, • znajomość teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z uczeniem maszynowym i wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych (deep learning) do analizy informacji wizualnej, • doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych , potwierdzone uczestnictwem w co najmniej jednym projekcie badawczym i/lub badawczo rozwojowym, • umiejętność prowadzenia prac inżynierskich oraz magisterskich, • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w art. 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 ze zmianami)) i w § 138 Statutu PW. Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty: • podanie; • życiorys; • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; • odpis dyplomu doktorskiego; • wykaz dorobku naukowego; • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji. • oświadczenie kandydata, że Politechnika Warszawska będzie podstawowym miejscem Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej, 00-665 Warszawa ul. Nowowiejska 15-19, pok. 204, telefon 22(234-7432). Bliższych informacji udziela: sekretariat Instytutu Informatyki. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 27.03.2018(nie krótszy niż 14 dni od ogłoszenia). Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików