Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-04-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Wydział Oceanografii i Geografii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
oceanologia
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdynia
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://oig.ug.edu.pl/
słowa kluczowe
oceanografia chemiczna, geochemia morska, adiunkt
data publikacji
2018-04-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-05-16 00:00:00
opis
Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu oceanografii/chemii morza/chemii środowiska w j. polskim oraz j. angielskim oraz planowanie, prowadzenie i publikowanie wyników badań z zakresu geochemii morza. Wymagania dla kandydatów: 1) stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie Oceanologii, 2) doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych (w tym na statkach ba-dawczych) z zakresu oceanografii i chemii środowiska morskiego dla studentów uczelni wyższych w j. polskim i j. angielskim, 3) doświadczenie w prowadzeniu prac magisterskich i licencjackich, 4) udokumentowany dorobek publikacyjny w międzynarodowych czasopismach naukowych z bazy Journal Citation Reports, 5) doświadczenie w prezentowaniu rezultatów badań na krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach naukowych, 6) doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi, 7) doświadczenie w pracy na statkach badawczych, znajomość i umiejętność obsługi próbników do pobierania wody, osadów i wód porowych oraz sprzętu do pomiarów in situ, 8) znajomość metod stosowanych w analizie parametrów geochemicznych w osadach i wodach porowych oraz metod pomiaru wymiany substancji na granicy wody i osadów, 9) udokumentowane odbycie stażu naukowego w zagranicznej placówce badawczej, 10) umiejętności organizacyjne (np. spotkania naukowe, komisje egzaminacyjne), umiejętność pracy w interdyscyplinarnych zespołach, 11) bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego, osoba zatrudniona będzie zobowiązana do przygotowania i poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików