Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2018-04-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska Wydział Architektury
Jednostka organizacyjna
Wydział Architektury
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.polsl.pl/Lists/naukowcy/DispForm.aspx?ID=834&Source=http%3A%2F%2Fbip%2Epolsl%2Epl%2FPraca%2FForms%2Fnauczyciele_akademiccy%2Easpx
słowa kluczowe
data publikacji
2018-04-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-05-16 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej na czas nieokreślony Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 572, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Śląskiej z dnia 26.06.2006 r. z późn. zm. Osoba ubiegająca się o stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej powinna spełniać następujące kryteria: a) posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, b) posiada co najmniej piętnastoletnią praktykę na stanowiskach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych w szkołach wyższych, c) posiada znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej autorstwo lub współautorstwo pięciu monografii i jednego podręcznika, d) posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć z projektowania architektonicznego w specjalności architektura mieszkaniowa, e) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, f) posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z projektowania architektonicznego w języku angielskim, g) posiada udokumentowaną działalność organizacyjną. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty: 1. podanie, 2. odpisy dyplomów oraz dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych, 3. kwestionariusz osobowy + 4 fotografie, 4. życiorys zawodowy oraz odpowiednio informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i w zakresie kształcenia kadry naukowej a także informację o kierunku swojej dalszej działalności, 5. oświadczenie o czynnej znajomości języka obcego nowożytnego (dla obywateli polskich) 6. oświadczenie o znajomości języka polskiego co najmniej w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych (dla obywateli innych krajów), 7. oświadczenie, czy Politechnika Śląska będzie podstawowym miejscem pracy, 8. opinię co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 7, 44-100 Gliwice, pok. 111 w terminie do 16.05 2018 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty i wyniki zostaną ogłoszone do 18.05. 2018 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu drogą elektroniczną (e-mail)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików