Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-09-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Wydział Grafiki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki piekne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.asp.waw.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2018-09-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-10-11 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej dla studentów III - v roku w Katedrze Multimediów na Wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wymagane kwalifikacje:  posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra sztuki w zakresie grafiki projektowej, multimediów  doświadczenie w pracy dydaktycznej Wymagane dokumenty: - zgłoszenie udziału w konkursie - życiorys - dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki (dyplom/odpis dyplomu) - kwestionariusz osobowy wraz z fotografią - opis dorobku artystycznego (katalogi, slajdy, fotografie) oraz informacja o dorobku dydaktycznym - oświadczenie o niekaralności - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Dokumenty przyjmuje: Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Grafiki, ul. Krakowskie Przedmieście 5, p. 13 do dnia 11.10.2018 r., do godz. 14.00 (liczy się data wpływu) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej: 18.10.2018 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików