Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2018-09-27 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Jednostka organizacyjna
Wydział Sztuk Wizualnych
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
nauki humanistyczne
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.lodz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8422%3A180927-wykladowca-j-angielskiego-w-katedrze-ths&catid=46%3Apraca-asp&Itemid=102&lang=pl
słowa kluczowe
angielski, wykładowca
data publikacji
2018-09-27 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-10-11 00:00:00
opis
Zgodnie z art. 118 a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 roku (t. j. Dz. U. 2018, poz. 138,398,650,730) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUK WIZUALNYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 76/78 OGŁASZA KONKURS na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w KATEDRZE TEORII I HISTORII SZTUKI Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 109 ust. 1 oraz art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2018, poz. 138,398,650,730) oraz § 80 ust. 9. Statutu ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz posiadać następujące kwalifikacje: 1. Tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej oraz potwierdzony minimum 5-letni staż pracy, a w przypadku posiadania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej językoznawstwo – minimum 3-letni staż pracy; 2. Staż pracy i doświadczenie zawodowe, w wymiarze o którym mowa powyżej, dotyczące prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego; 3. Kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w jednostkach szkolnictwa wyższego; 4. Znajomość języka polskiego. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko; 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3; 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy dydaktycznej; 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4; 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych; 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż i doświadczenie zawodowe; 7. Dokumentacja osiągnięć i dorobku dydaktycznego; 8. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2017, poz. 2183) – Załącznik nr 1 9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuk Wizualnych, Łódź, ul. Franciszkańska 76/78, pok. 30, w terminie: od dnia 28.09. 2018 r. do dnia 11.10.2018 r. w godz. w godz. 10 .00 -14.00. Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami nastąpi w dniu 12.10.2018 r. od godziny 10.00 w sali nr 28. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po posiedzeniu Komisji Konkursowej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni (www.asp.lodz.pl) w dniu 15.10.2018 o godz. 12.00. Łódź, dnia 27.09.2018 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików