Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2018-11-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Ekonomicznych UW
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
nauki ekonomiczne/ekonomia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wne.uw.edu.pl
słowa kluczowe
doktor habilitowany, ekonomia, ekonomia ewolucyjna, ekonomia ekologiczna, projekty badawcze
data publikacji
2018-11-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-09 00:00:00
opis
Konkurs adresowany jest do osób posiadających stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia. Kandydaci powinni legitymować się ponadprzeciętnym dorobkiem naukowym w obszarze ekonomii ewolucyjnej, ekonomii ekologicznej, a także studiów nad politykami klimatycznymi oraz związanymi z wytwarzaniem energii (energy and climate policies). Od kandydatów oczekuje się posiadania publikacji z listy JCR, w tym w renomowanych periodykach z wysokimi IF, w wyżej wymienionych obszarach. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w prowadzeniu seminariów dyplomowych. Fakt opieki nad doktorantami w toku dotychczasowej pracy dydaktycznej będzie dodatkowym atutem. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi. Uzyskane w okresie dotychczasowej kariery naukowej nagrody i wyróżnienia będą działały na korzyść kandydata. Udokumentowana współpraca badawcza z zagranicą będzie istotnym atutem w konkursie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików