Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Profesor wizytujący 2018-11-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
stanowisko
Profesor wizytujący
dziedzina nauki
nauki techniczne/nauki o Ziemi
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
4605 - 7200 PLN
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/competition-for-the-assignment-of-visiting-professor-at-the-institute-of-geodesy-0
słowa kluczowe
data publikacji
2018-11-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-09 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Geodezji Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu: 1. Tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w zakresie nauk technicznych lub nauk o Ziemi; 2. Zatrudnienie na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w uczelni zagranicznej; 3. Co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu geoinformatyki/GIS; 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich na uczelniach w różnych krajach; 5. Uznana pozycja w nauce, w tym znaczący dorobek naukowy; 6. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego; 7. Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego w realizację wszystkich finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym 276 godzin miesięcznie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików