Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-09 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Jednostka organizacyjna
Instytut Automatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Gliwice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-11-09 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-09 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz 1668) oraz w Statucie Politechniki Śląskiej. Zatrudnienie na okres 12 miesięcy będzie obejmowało analizę i modelowanie Metodą Elementów Skończonych drgających struktur mechanicznych, w szczególności cienkościennych obudów urządzeń wzbudzanych do drgań zewnętrznym pobudzeniem mechanicznym lub akustycznym i ich sprzężeń wibroakustycznych z otaczającym polem akustycznym. Badania te związane są z projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, kierowanym przez Prof. Marka Pawełczyka. Projekt dotyczy opracowania obudów urządzeń sterowanych aktywnie lub o modyfikowanej odpowiedzi częstotliwościowej, stanowiących nowatorską metodę redukcji hałasu opracowanej w Instytucie Automatyki Politechnice Śląskiej (metoda została opisana w szeregu prac opublikowanych przez M. Pawełczyka, S. Wronę, K. Mazura i innych). Symulacje komputowe będą prowadzone równocześnie z eksperymentami laboratoryjnymi oraz pracami teoretycznymi, w celu potwierdzenia ich dokładności. Zakres obowiązków w ramach zatrudnienia obejmuje w szczególności: • Analizę Metodą Elementów Skończonych cienkościennych obudów urządzeń różnego typu (analiza strukturalna). • Modelowanie emisji akustycznej obudowy do otaczającego pola akustycznego. • Porównanie wyników symulacyjnych i eksperymentalnych uzyskanych przez innych uczestników projektu. • Prezentacja wyników symulacji w formie właściwej do opublikowania w czasopismach naukowych. Kandydat powinien posiadać: • stopień doktora w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych lub ścisłych. Wymagania dodatkowe: 1. Doświadczenie w zakresie modelowania Metodą Elementów Skończonych, potwierdzone dorobkiem naukowym opublikowanym w czasopismach naukowych. 2. Doświadczenie w zakresie modelowania zjawisk wibroakustycznych, dzięków i drgań jest mile widziane. 3. Biegła znajomość pakietu ANSYS potwierdzona wieloma przeprowadzonymi symulacjami. 4. Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego poświadczona autorstwem co najmniej 5 publikacji w języku angielskim i wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16, następujących dokumentów: • podanie o zatrudnienie, • Curriculum Vitae, • kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora, • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, programach stypendialnych i kierunku swojej dalszej działalności. Termin składania dokumentów upływa z dniem 09.12.2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie kandydatów o jego rezultacie odbędzie się w terminie 30 dni od dnia 09.12.2018 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików