Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-11-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
obszar nauk o kulturze i religii
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
kulturoznawstwo, nauki pokrewne o kulturze
data publikacji
2018-11-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-10 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Oczekiwania wobec kandydatów: - stopień naukowy doktora w obszarze nauk o kulturze i religii (lub dyscyplin pokrewnych kulturoznawstwu); - dorobek badawczy i kompetencje do prowadzenia zajęć w zakresie nauk o kulturze i religii lub dyscyplin pokrewnych kulturoznawstwu będących jednakże jego immanentną częścią; oczekuje się również od Kandydata umiejętności badania i analizowania fenomenów kultury świata niewirtualnego i wirtualnego, w tym również kulturowych aspektów współczesnych procesów komunikologicznych i związanych z nimi nośników informacji; - znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora, 3. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem zamieszczonych powyżej wymogów (osiągnięcia naukowe, badawcze, organizacyjne), 4. deklaracja, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, wraz z późniejszymi zmianami), 5. przygotowane przez Kandydata plany naukowo-badawcze (na okres najbliższych trzech lat) uwzględniające wyżej określony zakres badań (1-2 strony tekstu). Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH (ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków, ul. Gramatyka 8a, paw. D-13, pok. 6).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików