Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
SGGW, WMW
Jednostka organizacyjna
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki weterynaryjne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
1
Link do strony www
słowa kluczowe
toksykologia ogólna, toksykologia zwierząt towarzyszących, toksykologia zwierząt gospodarskich, ochrona środowiska
data publikacji
2018-11-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-07 00:00:00
opis
Od kandydata oczekuje się predyspozycji pedagogicznych i zainteresowania prowadzeniem badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu toksykologii ogólnej, zatruć występujących u zwierząt towarzyszących oraz zwierząt gospodarskich, ochrony środowiska, stosowania metod alternatywnych. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem metod i modeli alternatywnych oraz w doświadczenie dydaktyczne. Wymagania i kwalifikacje: 1. Tytuł zawodowy lekarza weterynarii 2. Co najmniej roczne doświadczenie w pracy naukowo-badawczej 3. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania metod i modeli alternatywnych 4. Dorobek naukowy w postaci co najmniej doniesień konferencyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym 5. Doświadczenie w prezentowaniu doniesień konferencyjnych z dziedziny toksykologii 6. Biegła znajomość języka polskiego 7. Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem (poziom C2) 8. Prawo jazdy kategorii B 9. Znajomość pakietu Microsoft Office oraz programu statystycznego (np. Statistica) Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW. Do podania należy dołączyć następujące dokumenty: - podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko - odpis dyplomu nadania tytułu lekarza weterynarii - oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art.109, pkt.1-5 ww. prawa o szkolnictwie wyższym Ponadto osoby spoza uczelni: - kwestionariusz osobowy i 2 fotografie - życiorys naukowy - opinia z ostatniego miejsca pracy - świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – o ile był/a zatrudniona Wymienione dokumenty należy złożyć Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 07.12.2018, a wyniki ogłoszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, przed Dziekanatem. Dodatkowe informacje o warunkach zatrudnienia można uzyskać w Sekretariacie Zakładu Farmakologii i Toksykologii, Katedry Nauk Przedklinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, budynek nr 23, II piętro, pokój nr 2086, telefon: 22 5936065, e-mail: zft@sggw.pl Termin rozstrzygnięcia konkursu: 07.12.2018 r. Zatrudnienie nastąpi z dniem 01.01.2018 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików