Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
systemy energetyczne, ogniwa paliwowe
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli
słowa kluczowe
systemy energetyczne, dydaktyka, modelowanie systemów energetycznych, węglanowe ogniwa paliwowe
data publikacji
2018-11-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-06 00:00:00
opis
• ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego; • biegła znajomość języka angielskiego; • profil naukowy wiążący się z działalnością naukową Zakładu w zakresie Energetyki; • znajomość metod prowadzenia obliczeń procesów cieplno-przepływowych, doświadczenie w obsłudze oprogramowania do obliczeń bilansowych typu GateCycle; • doświadczenie w obsłudze stanowisk laboratoryjnych ogniw paliwowych; • doświadczenie w prowadzeniu zajęć i wykładów z dziedzin specjalistycznych dotyczących energetyki, obliczeń energetycznych i zagadnień ekonomicznych w kontekście energetyki; • doświadczenie w prowadzeniu badań doświadczalnych nad węglanowymi ogniwami paliwowymi; • doświadczenie w samodzielnej realizacji i rozliczaniu grantów badawczych; • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z modelowaniem matematycznym ogniw paliwowych. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: - podanie; - życiorys, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równoważnego; - wykaz dorobku naukowego; - inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji; - oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym; - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba N) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową; - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej; - oświadczenie o niekaralności. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, ul Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354. Bliższych informacji udziela Sekretariat Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, tel. 22 2345286. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 17.12.2018 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików