Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Prawa i Administracji
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
prawo
liczba etatów
2
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
do 2450 PLN
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-dwa-stanowiska-asystenta-katedrze-historii-prawa-polskiego-filozofii-prawa
słowa kluczowe
asystent, dyscyplina prawo, historia prawa i ustroju
data publikacji
2018-11-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-12-10 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać: • doktorat nauk prawnych lub doktorat z nauk humanistycznych – specjalność historia, • uzyskanie min. 30 punktów za osiągnięcia naukowe twórcze, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi MNiSW określonymi rozporządzeniami, • czynne uczestnictwo w przynajmniej 10 konferencjach naukowych, • dobra znajomość przynajmniej 1 języka obcego. Dobrze widziane: • redakcja kilku monografii wieloautorskich; doświadczenie w przygotowaniu grantów badawczych, doświadczenie w przygotowaniu konferencji naukowych, udział w pracach zespołu w programie badawczo-naukowym. Wykaz dokumentacji konkursowej: • podanie (kierowane do JM Rektora), 1. życiorys, 2. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, 3. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra i stopnia doktora, 4. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata, 6. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni), 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie, 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM). Informacje: • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 10 grudnia 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 grudnia 2018r. • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale: do 2450 PLN • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ks. dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików