Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jednostka organizacyjna
Pedagogiczny i Artystyczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki plastyczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-11 00:00:00
opis
Wymagane kwalifikacje: tytuł magistra kierunków artystycznych w zakresie sztuk plastycznych; o kompetencje w zakresie: projektowania3D, 2D, animacji komputerowych, aplikacji, tworzenia stron internetowych i projektowania gier komputerowych; składu i przygotowania do druku; obsługi drukarki 3D, sprzętu komputerowego, multimedialnego i poligraficznego; biegła znajomość języka angielskiego; minimum 3 letni staż pracy w szkolnictwie wyższym, prowadzenie zajęć w języku angielskim. Wymagane dokumenty: l. Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta: 2. Odpis/kopia dyplomu magistra; 3. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem doświadczenia dydaktycznego; 4. Informacja o dorobku naukowym, artystycznym i projektowym; 5. oświadczenie,i że chwilą podjęcia pracy w UJK w Kielcach będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia. W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli o następującej treści: ',Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kierownik dziekanatu WPiA, 25-029 Kielce, ul. Krakowska 11 Termin złożenia dokumentów upływa dnia: 11 stycznia 2019 roku (obowiązuje data wpływu) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.01.2018 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików