Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Projektowy
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://asp.katowice.pl/wspolpraca/oferty-pracy-asp
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-11 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i złożą oświadczenie, że: - posiadają stopień doktora sztuki, - mają pełną zdolność do czynności prawnych, - nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, - nie zostały ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt. 7 i 8, - w pełni korzystają z praw publicznych, - posiadają dorobek w zakresie komunikacji wizualnej, projektowania informacji wizualnej w tym interaktywnej oraz UX, - posiadają doświadczenie dydaktyczne akademickie. II. Wymagane dokumenty: - zgłoszenie udziału w konkursie,- życiorys projektowy (CV) zawierający: - wykaz projektów ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych, wdrożonych projektów, - informację o udziale w wystawach, wystąpieniach na konferencjach, sympozjach itp., - informację o dotychczasowej działalności dydaktycznej, - informację o udziale w projektach interdyscyplinarnych, - informacje o działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej lub szkoleniowej w obszarze designu, - inne informacje, które zdaniem kandydata mogą mieć znaczenie w procesie rekrutacji w tym np. dokumenty potwierdzające podnoszenie kwalifikacji, - PORTFOLIO (w wersji elektronicznej) zawierające wizualną dokumentację dorobku wskazanego w życiorysie projektowym (CV), - kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora, - opinie, referencje, - oświadczenie o spełnieniu kryteriów zawartych w pkt. I., - oświadczenie dotyczące zapoznania się z wszystkimi warunkami konkursu, - oświadczenie stwierdzające, że Akademia będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy, - klauzula zgody dla kandydatów do pracy w ASP. Termin i miejsce składania dokumentów: do dnia 11.01.2019 – w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Raciborska 37, kadry@asp.katowice.pl Rekrutacja może mieć charakter dwuetapowy, wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 15.01.2019 r. Proponowane warunki zatrudnienia: umowa o pracę na czas stanowisku adiunkta w pełnym wymiarze czasu pracy. Planowany termin zatrudnienia: 1 luty 2019 Po rozstrzygnięciu konkursu, dokumentacja konkursowa zostanie odesłana na wskazany przez zgłaszającego adres.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików