Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-18 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
biologiczne
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.upwr.edu.pl/pracownicy/48785/konkurs_otwarty_na_stanowisko_adiunkta_w_katedrze_fizyki_i_biofizyki.html
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-18 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-11 00:00:00
opis
1.posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, ukończone studia magisterskie na kierunku fizyka, 2.posiadać znaczący dorobek publikacyjny z zakresu biofizyki, biologii komórki, biotechnologii 3.posiadać doświadczenie badawcze w prowadzeniu badań na obiektach biologicznych, (kultury bakterii i grzybów, erytrocyty, liposomy), a w szczególności na błonach komórkowych i modelach błon; posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań metodami spektrofotometrycznymi w zakresie UV, UV-VIS, IR, oraz metodami NMR i fluorymetryczną, 4.posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu fizyki, biofizyki i agrofizyki, 5.wykazać się znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2, 6.posiadać odbyty przynajmniej semestralny staż naukowy w ośrodkach zagranicznych, 7.posiadać umiejętności organizacyjne, 8.posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 9.być niekaranym prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 10.być niekaranym karą dyscyplinarną wymienioną w art. 276 ust. 1 pkt 7 oraz 8 Ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 roku (tj. Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zmianami.).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików