Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki ekonomiczne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
adiunkt, transport
data publikacji
2019-01-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-10 00:00:00
opis
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO ADIUNKTA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG, KATEDRA TRANSPORTU MIASTO: Szczecin STANOWISKO: adiunkt DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 10.02.2019 LINK DO STRONY: www.wzieu.pl DODATKOWE INFORMACJE: Zgłoszenia na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 pok. 204 71-004 Szczecin z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko adiunkta – KT ” Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględniane w procedurze konkursowej. Kontakt: tel. 91 444 3125, mail praca@wzieu.pl SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, transport, OPIS: Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Potwierdzony dorobek naukowy, w tym krajowe i zagraniczne publikacje, wskazujące na specjalizację w transporcie. Doświadczenie w krajowych i międzynarodowych projektach naukowych, w tym kierownictwo wybranych projektów krajowych i/lub zagranicznych. Doświadczenie w wykonywaniu analiz transportowych. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów związanych z transportem i logistyką. Udokumentowana certyfikatem znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B2, w tym certyfikat biznesowy. Potwierdzona certyfikatem znajomość obsługi programów analizy geograficznej (np. ArcGIS). Uczestnictwo w zagranicznych stażach praktycznych i/lub naukowych. Mile widziany udział w naukowych komitetach międzynarodowych konferencji oraz wydawnictw jak również członkostwo w krajowych lub zagranicznych stowarzyszeniach związanych z transportem. Dodatkowym atutem będzie znajomość oprogramowania wykorzystywanego w transporcie. Wymagane dokumenty: • podanie, • list motywacyjny, • CV, • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, • odpis dyplomu doktorskiego, • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji, • oświadczenie kandydata, że Uniwersytet Szczeciński będzie dla niego podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. • oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików