Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-02-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. STANISŁAWA STASZICA w KRAKOWIE
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
ENERGETYKA
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, ogniwa typu Li-ion/Na-ion, elektrochemia
data publikacji
2019-02-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-03-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wybrany kandydat rozpocznie pracę w Katedrze Energetyki Wodorowej, Wydziału Energetyki i Paliw AGH. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z syntezą oraz charakterystyką właściwości strukturalnych, transportowych oraz elektrochemicznych nowoczesnych materiałów elektrodowych dla ogniw typu Li-ion oraz Na-ion. Praca wymaga dobrej znajomości zagadnień związanych z chemią oraz elektrochemią. Wymagana jest znajomość technik badawczych materiałów dla ogniw Na-ion oraz Li-ion (m.in. XRD, SEM, spektroskopia impedancyjna), jak również elektrochemicznych testów ogniw (m.in. wyznaczanie współczynnika dyfuzji, cykliczne testy ładowania/rozładowania). Kandydat powinien posiadać tytuł magistra inżyniera oraz otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Energetyka. Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w międzynarodowych, recenzowanych czasopismach w dziedzinie energetyki, w zakresie dotyczącym ogniw typu Li-ion oraz Na-ion, a także w postaci prezentacji na konferencjach i sympozjach. Kandydaci powinni wykazać się doświadczeniem w pracy w projektach naukowych. Przystępując do konkursu należy dostarczyć (w 2 egzemplarzach): 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpis dyplomów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje, 3. wykaz dorobku naukowego, 4. autoreferat o działalności naukowo-badawczej i organizacyjnej, 5. opinię naukową stwierdzającą predyspozycje do pracy naukowo-badawczej. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw AGH (al. Mickiewicza 30,30-059 Kraków, p.D-4, I p., pok.119, tel. 12 617 20 66) w terminie do dnia: 13 marca 2019 roku
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików