Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-02-28 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, termodynamika, Alternatywne źródła energii
data publikacji
2019-02-28 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-03-15 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Oferta dotyczy zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego (naukowo-dydaktycznym) na okres 5 lat. Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnej i wykazać się dorobkiem naukowym w zakresie inżynierii środowiska lub energetyki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, termodynamiki lub alternatywnych źródeł energii. Wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka kongresowego, umiejętność pracy w zespole i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej), a także wysoka kultura osobista i przestrzeganie norm etyki zawodowej. Preferowani będą kandydaci legitymujący się bogatym dorobkiem naukowym i posiadający już doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 3. oświadczenie, że AGH będzie podstawowym miejscem pracy kandydata, 4. autoreferat kandydata przedstawiający jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne (w tym wykaz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego), 5. opinię z poprzedniego miejsca pracy lub arkusz oceny okresowej, 6. Załącznik nr 2 do Pisma Okólnego nr 5/2018 Rektora AGH z dnia 28.11.2018 roku. Dokumenty należy składać w Biura Dziekana Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (al. Mickiewicza 30, pawilon C-4, pok. 113), w terminie do dnia: 15 marca 2019 roku do godz.14.00
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików