Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-03-01 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Collegium Civitas
Jednostka organizacyjna
Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Katedra Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.civitas.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-03-01 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-04-15 00:00:00
opis
Rektor Collegium Civitas ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta/asystentki w Katedrze Studiów Społecznych, Politycznych i Międzynarodowych i Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas. Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta realizowała będzie działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-administracyjną w Collegium Civitas. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji określony zostanie indywidualnie po zakończeniu procedury konkursowej. Wymagania: 1. ukończenie studiów magisterskich w obszarze nauk społecznych, w szczególności w dyscyplinie nauk politycznych, stosunków międzynarodowych; 2. przedstawienie planowanego lub realizowanego projektu doktorskiego; 3. predyspozycja do prowadzenia zajęć dydaktycznych; 4. gotowość do pogłębiania umiejętności dydaktycznych i naukowych; 5. bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 6. wysokie kompetencje interpersonalne oraz umiejętność pracy w zespole; 7. gotowość pełnego zaangażowania w życie Collegium Civitas oraz prace organizacyjne prowadzone w jednostkach uczelni. Dodatkowymi atutami będą: 1. wyniki naukowe (publikacje, wystąpienia konferencyjne, (z)realizowane granty); 2. zrealizowane dotychczas projekty i działania w obszarze nauki i edukacji wyższej. Ostateczny termin złożenia dokumentów (CV oraz listu motywacyjnego) – 15 kwietnia 2019 roku. Dokumenty należy złożyć w Biurze Rektora uczelni (pok. 1224) lub wysłać pocztą. Decyduje data wpływu do uczelni. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: 1. ocena pisemnych ofert; 2. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona z wybranymi osobami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2019 roku. Do rozstrzygnięcia Konkursu powołana zostaje Komisja, która podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. Konkurs może zostać odwołany przez Rektora Collegium Civitas w każdym czasie bez podawania przyczyn.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików